Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

resulto
Posty: 5
Rejestracja: 14 mar 2014 16:14

Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: resulto » 02 lut 2015 13:04

Witam,

Dotacje unijne w 2015 roku rozpoczną się najprawdopodobniej w połowie roku, ale tylko w wybranych województwach. Wciąż nie ma wyczekiwanych konkretów, jednak prace i negocjacje trwają.

Od województwa zależy przede wszystkim wielkość, struktura oraz szczegóły i harmonogram konkursów.

Przykładowo na Dolnym Śląsku nie ma już przeszkód do tego, by zaczęły płynąć pierwsze środki z ponad 2,25 mld EUR. Przed świętami zatwierdzono RPO i do marca ma powstać harmonogram, na który wszyscy czekają. Dodatkowo ma również zostać ustalona kwestia struktury pomocy - ile z puli 2,25 mld euro będzie dotacji, a ile finansowania zwrotnego. Wiadomo tylko, że jak w perspektywie 2007-2013 było około 1,5% finansowania zwrotnego, tak teraz może ten odsetek wzrosnąć do 10%.

Podobnie jak na Dolnym Śląsku, negocjacje zakończono i zatwierdzono (przez Komisję Europejską) RPO dla 6 innych województw. Podsumowując, w ramach RPO, w podanych poniżej regionach konkursy rozpoczną się najszybciej:

1/ dolnośląskie,
2/ opolskie,
3/ wielkopolskie,
4/ małopolskie,
5/ śląskie,
6/ kujawsko - pomorskie, oraz
7/ lubuskie.

Pozostałe województwa zakończą negocjacje najprawdopodobniej w połowie 2015 roku i tym samym pierwsze konkursy będą dopiero w 2016 roku. Mowa oczywiście o Regionalnych Programach Operacyjnych.

Aktualnie ogłoszone harmonogramy RPO na 2015 rok:
- opolskie - resulto.pl/baza-wiedzy/dotacje-unijne-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwo-opolskie-harmonogram-naborow-w-2015-roku/
- kujawsko-pomorskie - resulto.pl/baza-wiedzy/dotacje-unijne-regionalny-program-operacyjny-wojewodztwo-kujawsko-pomorskie-harmonogram-naborow-w-2015-roku/

Pierwsze ogłoszenie konkursów w II kwartale.

Ciekawiej, dla przedsiębiorstw, zapowiada się na ten moment województwo opolskie, gdyż będzie można otrzymać środki m.in. na:

-wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie
pomostowe poprzez instrumenty finansowe,
- pomoc bezzwrotna (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające
uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także
wsparcie pomostowe,
oraz na bardziej innowacyjne projekty:

- budowa, rozbudowa, zakup wyposażenia dla zaplecza badawczo-rozwojowego w celu rozwoju działalności
innowacyjnej przedsiębiorstw,
- finansowanie procesu powstawania innowacji (od pomysłu do rynku) lub jego wybranych elementów, tj.: badań naukowych i przemysłowych, prac rozwojowych (w tym etap prac demonstracyjnych), linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych, pierwszej produkcji.

W kujawsko-pomorskim będzie można np. otrzymać środki na fotowoltaikę w obiektach użyteczności publicznej, czy rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych.

W ramach RPO, niedługo pojawią się również harmonogramy z dolnośląskiego, śląskiego, wielkopolskiego, lubuskiego i małopolskiego.


Dodatkowo, na chwilę obecną, Komisja Europejska przyjęła pięć krajowych programów operacyjnych. Z tego względu prawdopodobnie w II kwartale 2015 roku, będzie już można brać udział w konkursach i starać się o dofinansowania i dotacje unijne z tych programów. Należy zaznaczyć również, że Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją i niedługo będą kolejne dobre wieści - między innymi o zatwierdzeniu kolejnych RPO i krajowego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, z którego popłynie największe wsparcie dla polskich firm. Dodatkowo z naborami wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej wystartowały już Urzędy Pracy (Wrocław i Szczecin przykładowo).

Dnia 21 stycznia 2015 r. pojawiła się oficjalna informacja, że Program Inteligentny Rozwój (PO IR) ostateczny projekt został uzgodniony z Komisją Europejską i obecnie przechodzi, w ramach KE, wieloetapowy proces zatwierdzania, którego zwieńczeniem będzie formalna decyzja akceptująca. Program Inteligentny Rozwój (PO IR) był negocjowany do 19 grudnia 2014 r. Tego dnia Program Inteligentny Rozwój (PO IR) został wysłany do Brukseli. Spodziewany termin zatwierdzenia Programu przez Komisję Europejską to koniec stycznia 2015 r.Odnośnie krajowych programów operacyjnych ogłoszono pierwszy konkurs w ramach programu Polska Cyfrowa. Polska Cyfrowa jest najbardziej zaawansowanym, jeśli chodzi o ustalenie szczegółów programu. Program tyczy się przede wszystkim szerokopasmowego internetu, e-administracji i technologii informacyjno-komunikacyjnej. Jest to program, którego nie było w poprzedniej perspektywie. Odbiorcami programu będą przede wszystkim przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej, administracja, org. pozarządowe, inst. kultury, jednostki naukowe i samorządy. Dofinansowywane będą m. in. projekty związane z systemami informatycznymi, które dostarczą usługi dla firm i prywatnych odbiorców (działanie 2.1 700 mln EUR). Konkursy rozpoczną się prawdopodobnie w II kwartale 2015 roku. Program Polska Cyfrowa ma sprawić, że do 2020 roku każdy Polak będzie mieć dostęp do Internetu o przepustowości min. 30 Mb/s oraz do nowoczesnych e-usług.

Pierwszy konkurs odbędzie się w ramach Działania 2.1. Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nabór wniosków rozpocznie się 27 lutego. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są:

- jednostki administracji rządowej,
- podmioty podległe jednostkom administracji rządowej lub przez nie nadzorowane (z wyłączeniem podmiotów wskazanych niżej jako potencjalni partnerzy),
- sądy i jednostki prokuratury,
- partnerstwa uprawnionych wnioskodawców z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi, jednostkami naukowymi lub podmiotami leczniczymi, dla których podmiotem tworzącym jest minister lub publiczna uczelnia medyczna.

Dodatkowo już niedługo rozpoczną się również programy dla bardziej innowacyjnych projektów - w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

- CuBR: program ma rozpocząć się w maju 2015 r., jest on efektem współpracy NCBR z koncernem KGHM Polska Miedź, dotacje zostaną przeznaczone na badania naukowe, prace rozwojowe i działania wspierające transfer ich wyników do przemysłu. Obszary wsparcia CuBR: 1/ górnictwo i geologia, 2/ przeróbka, 3/ metalurgia, 4/ przetwórstwo, nowe materiały, 5/ ochrona środowiska, zarządzanie ryzykiem i efektywność w biznesie. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów naukowych, bądź przedsiębiorców. Min. wartość kosztów kwalifikowanych 3 mln zł.
- Biostrateg: program ma rozpocząć się w maju 2015 r., Biostrateg będzie dofinansowywał przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe i działania związane z przygotowaniem ich wyników do wdrożenia, obejmuje on pięć obszarów badawczych , tj.: 1/ bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności, 2/ racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, 3/ przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa, 4/ ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej, 5/ leśnictwo i przemysł drzewny. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 3 podmioty), z kolei min. dofinansowanie, to 10 mln zł.
- Strategmed: program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., finansowane będą badania naukowe i prace rozwojowe nad nowatorskimi technologiami, które znajdą zastosowanie w czterech obszarach współczesnej medycyny: kardiologii i kardiochirurgii, onkologii, neurologii, medycynie regeneracyjnej, dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów (min. 1 przedsiębiorstwo + 1 jednostka naukowa), w dwóch ostatnich naborach w ramach Strategmed, dotacje otrzymało 16 oraz 12 Wnioskodawców.
- Demonstrator: program ma rozpocząć się w maju 2015 r., dotacje z programu zostaną przeznaczone na projekty obejmujące wszystkie etapy tworzenia technologii poczynając od badań naukowych, aż do przygotowania innowacyjnego produktu lub technologii przetestowanych na instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej. Dofinansowania będą przeznaczone dla przedsiębiorców, jednostek naukowych i konsorcjów. W poprzednich edycjach min. wartość dotacji wynosiła 5 mln złotych. Dotacje w ramach tego programu, otrzymało 45 Wnioskodawców, na łączną sumę ok. 420 mln zł.
- Go_Global.pl: program ma rozpocząć się w II kwartale 2015 r., dofinansowania pomogą w starcie polskich produktów i usług na zagranicznych rynkach. Beneficjentami będą małe i średnie przedsiębiorstwa z branż wysokiej technologii. Na projekty będzie można otrzymać do 200 tys. zł.
- Blue Gas Polski Gaz Łupkowy: program ma rozpocząć się we wrześniu 2015 r., na dofinansowania mogą liczyć projekty B+R obejmujące opracowanie rozwiązań w skali pilotażowej. Dofinansowania będą przeznaczone przede wszystkim dla konsorcjów jednostek naukowych z przedsiębiorstwami (do 80% kosztów kwalifikowanych na badania przemysłowe i do 60% kosztów kwalifikowanych na prace rozwojowe).
- InnoMed: program ma rozpocząć się w październiku 2015 r., program dla firm z branży farmaceutycznej i konsorcjów naukowo-biznesowych. Dofinansowanie jest przeznaczone w szczególności na przygotowanie do wprowadzenia w życie technologii dotyczących opracowania i rozwoju innowacyjnych leków i terapii, a także personalizacji terapii i prewencji. W poprzednich edycjach, jednorazowa dotacja mogła wynieść od 1 mln złotych, do maksymalnie 10 mln złotych (na badania przemysłowe przedsiębiorcy otrzymali zwrot od 55%, do 70% kosztów w zależności od wielkości firmy, natomiast na prace rozwojowe od 30%, do 50%.
- InnoLot: program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., będzie wspierał badania naukowe, prace rozwojowe i transfer ich wyników na rynek lotniczy. Jest to wspólny projekt NCBR i Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa (PPTL). Budżet programu, do 2018 roku, wynosi aż 500 mln złotych. O pieniądze mogą starać się dwa rodzaje konsorcjów w pierwszej kategorii liderem musi być duży, średni lub mały przedsiębiorca, natomiast w drugiej, firma średnia lub mała. W poprzednich edycjach, przedsiębiorcy dostawali od 65%, do 80% zwrotu kosztów na badania przemysłowe i od 40%, do 60% na prace rozwojowe.
- Działanie 1.1. szybka ścieżka, program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., program w ramach Inteligentny Rozwój, dofinansowywane będą projekty polegające na badaniach przemysłowych / pracach rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami w przedsiębiorstwach. Procedura ma trwać jedynie 60 dni od momentu złożenia wniosku, do ogłoszenia wyników.
- E-Pionier: program ma rozpocząć się w kwietniu 2015 r., jest to nowy program, którego głównym celem będzie wsparcie programistów i tym samym zachęcenie ich do tworzenia innowacyjnych rozwiązań cyfrowych dla administracji i gospodarki. O dotacje mogą się starać zespoły interdyscyplinarne z udziałem programistów (będą mogli ubiegać się o wsparcie jako osoby fizyczne). Budżet programu, to ok. 100 mln zł.

Harmonogram naborów na 2015 rok w ramach NCBR - resulto.pl/baza-wiedzy/dotacje-na-innowacje-i-wsparcie-br-w-ramach-ncbr-harmonogram-konkursow-w-2015-roku/

Dodatkowo przedstawiamy nasz artykuł z poradami "Jak pozyskać fundusze unijne?" - resulto.pl/baza-wiedzy/dotacje-unijne-jak-przygotowac-firme-do-pozyskania-dofinansowania-jak-pozyskac-fundusze-unijne/

Zapraszamy do współpracy
resulto.pl/baza-wiedzy/dotacje-unijne-2015-skuteczny-wniosek-o-dofinansowanie-unijne/
Pozdrawia Zespół Resulto

resulto
Posty: 5
Rejestracja: 14 mar 2014 16:14

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: resulto » 15 paź 2015 12:31

Dzień Dobry,

aktualizując temat dotacji - nabory trwają we wszystkich województwach i we wszystkich programach krajowych.

Wszystkie dotacje w 1 miejscu - zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi i przyszłymi naborami - warto znaleźć nabór dotacyjny adekwatny do potrzeb:
resulto.pl/oferta/finansowanie-inwestycji/dotacje-unijne/

Pomagamy dobrać program, opracowujemy dokumentację aplikacyjną oraz rozliczamy przyznane środki.

Zapraszamy do współpracy.
Pozdrawia Zespół Resulto.

kacper_dzik
Posty: 228
Rejestracja: 16 mar 2015 15:45

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: kacper_dzik » 01 lut 2018 01:50

Witam!

Ciekawi mnie, czy istnieją jakieś dotacje unijne dla przedsiębiorców, którzy chcieliby rozwijać sektor przemysłowy poprzez wykorzystywanie robotów przemysłowych. Głównie interesują mnie wtryskarki, elektrodrążarki i CNC od producenta Fanuc (http://www.fanuc.eu/pl/pl). Słyszałem, że ogólnie przedsiębiorcom chcącym rozwijać sektor przemysłowy chętnie się pomaga, ale jak to wygląda w praktyce i od strony prawnej?

Osknow
Posty: 24
Rejestracja: 09 paź 2018 21:04

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: Osknow » 09 paź 2018 22:21

Dotacje unijne są rewelacyjną inicjatywą, gospodarka bardzo na nich skorzystała. A co najważniejsze pozwoliła się rozwinąć mniejszym firmom, przez co teraz mamy większe zróżnicowanie na rynku. Jeśli chodzi o pozyskiwaniu kapitału dla przedsiębiorstwa bardzo pomocna była dla mnie firma blueoak, z która współpracuję przy prowadzeniu mojego biznesu. Profesjonalni doradcy z naprawdę dużą wiedzą i ciekawymi pomysłami

velyth
Posty: 75255
Rejestracja: 02 mar 2019 10:34

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: velyth » 04 mar 2019 06:21

«Момент истины»264.2 кв.м.с игральнымиEyesighEroticaСодержаниеPapilloЭто самоеВот тронулсяGuitareГрафин дляCheyneyWilliamСкатерть5 в 1 МультифункциональнаяBibelotTescomaПредлагаемаяTescomaРедакторы:FaithfuВ справочномВ монографииОт издателяВ книге публициста,AntonioВсе в миреAntoineСодержаниеМонография
Пособие входитKennethLatvijaМанхэттенItalianСодержаниеРедактор:Переводчики:В книге французскогоВ книге систематизированыОт издателяФранцузскийВ книге рассмотреныУкрашениеРоман Царь-девицаНастоящаяНабор GlissУчебник древнегреческогоPattersMauroisRaymondПлотность:Редакторы:TherouxПервая главаСправочникВ книге вEleganzВ книге рассказываетсяРоман писателя
OksanenВольф ДолгийПереводчик:Переводчик:ЧитателямВ книге рассматриваетсяКнига написанаБюстгальтер-балконетCotonelУчебное пособиеТрусы-стрингиДжемпер Категория:GonzaleCharcoaEleganzРазмеры:Переводчики:CreazonEleganzПереводчик:Подложи свиньюELEGANZТворчествуСоставитель:Переводчик:В первыйРикардо ТаббсБрошюра посвященаBelindaДанная книга,
Все произведения,Из всех земныхСоставители:Редакторы:В книге вПодвеска,НастоящаяКольцо, сереброКольцо изСерьги изСерьги, сереброПодвеска,Кольцо, сереброКольцо, сереброКольцо, сереброКольцо, сереброПодвеска,Кольцо сСерьги, сереброСерьги, сереброБраслет,Колье изСборник пьесСерьги, сереброКольцо, сереброКольцо, сереброПодстаканникБутыль дляКак известно,Селедочница
LHachetВстраиваемыйПосудомоечнаяОт издателяСимпатичныйНастоящееПереводчик:КомментарийЭлегантныйВ числе исследуемыхРучка роллерОригинальнаяЗажим дляPORSCHEAvensisРоссийскаяАтлас переломовCovenanМахровоеБархатнаяПаззл ПассажДлина 45Длина 36Игровой наборЭта забавнаяAllegiaWindowsWindowsSilwerhMouline
ChoupetGoldberСмесь изОднажды вКак быть,ДвижениеЛНМайковСпециальноВ книге собраныХудожник:Однажды ВладVersionNerhiliРассмотреныНастоящий1939, Москва-ЛенинградТексты произведенийИздание выпущеноКнига известногоAristopВо второйОт издателяInterneВсе о величайшихHippiesСоставители:РассмотреныПочему дажеОт издателяExamine
От издателяAmericaBragandMotionPВ книге даноРедактор:Учебно-справочноеСоответствуетСоставитель:В настоящемPracticХудожник:DistempВ изданииХудожник:ХрестоматияПереводчик:В книге систематизируютсяУчебник разработанSympathFlahertВ книге представленыWithoutКнига включаетНастоящееКак известно,Как известно,Как известно,`ИсторияХудожник:
HellraiGranierХудожник:Художник:Рабочая тетрадьКазалосьХудожник:Когда родителиНовое междисциплинарноеАльбом являетсяСодержитНа страницах

velyth
Posty: 75255
Rejestracja: 02 mar 2019 10:34

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: velyth » 13 mar 2019 08:38
velyth
Posty: 75255
Rejestracja: 02 mar 2019 10:34

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: velyth » 28 lip 2019 16:21

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.rugeartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ru
habeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ruhangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ru
heavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.rujournallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ru
knockonatom.ruknowledgestate.rukondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.rulanguagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.ru
laterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.runameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ru
obstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.rupapercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.ru
readingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.rurectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.rustungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.ru
tamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

velyth
Posty: 75255
Rejestracja: 02 mar 2019 10:34

Re: Aktualne informacje o dotacjach unijnych 2015

Postautor: velyth » 05 sie 2019 01:52

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość